Show menu

"Betrokken & Deskundig"

10 tips om werkgeluk te vergroten

Medewerkers die met plezier naar hun werk komen en met voldoening naar huis gaan zijn het meest waardevol voor je bedrijf. Gelukkige medewerkers zorgen voor betere bedrijfsresultaten en een lager ziekteverzuim

Hierbij 10 tips om het werkgeluk van je werknemers te vergroten. 

Tip 1: Beperk de hiërarchie

Het gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid neemt toe in een platte organisatie. Collega’s werken vanuit gelijkwaardigheid aan een gemeenschappelijk doel. Dit voedt de intrinsieke motivatie en levert creativiteit van onderop. Door teveel (midden)management en statische periodieke controles worden je mensen niet uitgedaagd om méér, beter of slimmer te werken.

Tip 2: Treed op als coach

Leiderschap is essentieel in sociale innovatie, maar gaat meer richting coachen dan sturen. Let daarbij wel op de individuele verschillen tussen je medewerkers, want iedereen gaat anders om met verandering. Het wegvallen van een sturende leidinggevende kan bij de een het gevoel oproepen dat hij in de steek gelaten wordt, en een ander neemt juist te veel verantwoordelijk op zich, wat weer risico’s van stress en overspannenheid met zich meebrengt.

Tip 3: Stuur op resultaat

Vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel van je medewerkers door ze te sturen op resultaat (output) in plaats van gewerkte uren. Geef mensen meer vrijheid wanneer ze werken en waar ze werken, zo lang het duidelijk is wat je verwacht van het geleverde werk. Deze manier van werken is ook wel bekend onder de term Het Nieuwe Werken (HNW). Maar sociale innovatie gaat een stapje verder dan de vraag waar en wanneer mensen werken. Het betekent een fundamentele verandering van hoe zij werken.

Tip 4: Benut competenties

Richt de verdeling van werk in op basis van individuele competenties, in plaats van afgebakende functieprofielen. Zo maak je beter gebruik van de veelzijdigheid aan kennis en kunde binnen de organisatie. Ook vinden werknemers hun werk leuker wanneer ze er goed in zijn. Het gevoel van zingeving en meesterschap neemt toe, omdat ze hun unieke eigenschappen inzetten die als erg waardevol worden ervaren door klanten en collega’s.

Tip 5: Blijf ontwikkelen

Stimuleer je werknemers om te blijven leren en ontwikkelen. Nieuwsgierigheid is een belangrijke eigenschap om kennis of vaardigheden eigen te willen maken. Verdieping of verbreding van de werkzaamheden levert een hoge mate van meesterschap op, werknemers blijven uitgedaagd en krijgen de ruimte om hun ambities te ontplooien. Dit is ook een mooie manier om medewerkers ‘duurzaam inzetbaar’ te houden.

En nog 5 tips:

  • Verklein de afstand tussen afdelingen: in een statische afdelingsstructuur kost onderling afstemmen onnodig veel tijd en energie.
  • Stimuleer diversiteit en werk met multidisciplinaire projectteams.
  • Laat een teamsamenstelling vanzelf ontstaan. Dit stimuleert de intrinsieke motivatie om het werk goed uit te voeren.
  • Durf te belonen én te straffen. Een belangrijke vorm van beloning is ontwikkeling.
  • Schoenmaker blijf bij je leest. Weet waar je organisatie en je medewerkers goed in zijn en werk samen met organisaties die andere dingen weer heel goed kunnen.

Bron: MVO Nederland

Direct zelf regelen

Ik wil:

Liever persoonlijke hulp?

persoonlijke hulp Adres en route