Ontwikkelingen AOV voor ZZP’ers

Vakbonden en werkgevers hebben een voorstel gedaan aan de Tweede Kamer over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandig ondernemers.

Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Er is gekozen voor een uitkering die niet meer is dan het wettelijk minimumloon van € 1.650 bruto per maand.
De premie wordt inkomensafhankelijk, maar ook daar zit een limiet aan: zelfstandige ondernemers zullen maandelijks zo’n € 200 bruto per maand kwijt zijn.
De nieuwe verzekering gaat naar verwachting per 2024 in en wordt uitgevoerd door het UWV.
Er wordt een verplichte wachttijd ingesteld, het duurt minimaal een halfjaar voordat wordt uitbetaald.
Zzp’ers die al een verzekering hebben of die zich liever zelf verzekeren, krijgen vrijstelling.

Uitgangspunt van het voorstel

Er is nog géén definitief akkoord bereikt binnen de Tweede Kamer. Uitgangspunt van de vakbonden is dat zzp’ers dezelfde uitkering krijgen en een vergelijkbare premie betalen als werknemers. Op die manier is het eerlijk verdeeld tussen de verschillende contractvormen op de arbeidsmarkt.

Wat is het voorstel?

Werknemers krijgen nu maximaal € 3.500,- per maand uitgekeerd. Zelfstandige ondernemers krijgen volgens het voorstel maximaal een uitkering van € 1.650, hoe hoog hun inkomen ook is. De vakbonden hebben gekozen voor de lagere dekking voor zzp’ers om de premie betaalbaar te houden.

Verzeker jezelf en krijg een vrijstelling

Zelf een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Dan bepaal je zelf de hoogte van de premie en de uitkering. Ook bepaal je zelf hoe lang je zonder uitkering kan rondkomen, én hoe lang je van een uitkering gebruik wilt maken. Sluit je zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan hoef je niet akkoord te gaan met de premie die de overheid berekent.

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zijn afhankelijk van veel verschillende factoren. Onder andere je beroep, leeftijd, type dekking, wachttijd en hoelang je een uitkering wilt ontvangen zijn van belang om de kosten te bepalen.

Voordelen van een AOV bij een verzekeraar:

  • Je stelt zelf de dekkingen samen en daarmee de hoogte van de uitkering en premie;
  • Hoe langer je zonder uitkering kunt, hoe lager de premie;
  • Je kunt je verzekeren voor je eigen beroep;
  • Bij ziekte word je begeleid;
  • Professionals ondersteunen je bij de re-integratie;
  • Je krijgt aanvangskorting op de premie.

Meer weten of vragen over je arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Bel ons gerust voor een adviesgesprek!

Vraag een adviesgesprek aan

Wij horen graag wat er bij je speelt en waar we bij kunnen helpen. Hopelijk tot snel!