Bezwaar bij een woekerpolis

Een woekerpolis is in feite een verzekering waarbij buitensporige kosten worden berekend. Dit doet zich vooral voor bij verzekeringen waarin wordt geïnvesteerd in aandelen. Deze beleggingsverzekeringen kunnen zijn aangeboden als een vorm van spaarproduct, maar ook bijvoorbeeld voor het aflossen van een hypotheek of ter aanvulling op het pensioen.

De consequentie van deze hoge kosten is dat er bij de afloop van de verzekering onvoldoende geld beschikbaar is. Dit resulteert erin dat een deel van de hypotheek niet kan worden afbetaald of dat het pensioen beduidend lager uitvalt dan aanvankelijk gedacht.

Meer info over een stuitingsbrief
scrollen

Wat moet u doen?

1. Voeg u bij de vereniging

Doe mee met Vereniging Woekerpolis.nl door u aan te melden. Hiermee sluit u zich aan bij de gezamenlijke procedures die de vereniging voert ten behoeve van haar leden. Dit is cruciaal om een hogere vergoeding te ontvangen dan de standaard compensatieregelingen van de verzekeringsmaatschappijen. Alleen op deze manier kunt u het verloren geld terugvorderen, ongeacht of uw polis al is beëindigd.

2. Voorkom verjaring van uw claim bij uw tussenpersoon

Indien uw woekerpolis is afgesloten via een tussenpersoon, verstuur dan een aangetekende stuitingsbrief naar hen. Zo voorkomt u dat uw claim verjaart. Het is het beste om dit binnen 3 jaar te doen (de verjaringstermijn voor dwaling), maar in ieder geval binnen de algemene verjaringstermijn van 5 jaar. De vereniging heeft namens haar leden naar alle verzekeringsmaatschappijen een collectieve stuitingsbrief gestuurd. Als lid van de vereniging hoeft u dus geen stuitingsbrief naar uw verzekeringsmaatschappij te sturen.

3. Ontvang gratis hersteladvies

Onderneem stappen om uw woekerpolis aan te passen of te beëindigen. U heeft recht op gratis hersteladvies van uw tussenpersoon.

Stuitingsbrief

Is het noodzakelijk om een stuitingsbrief naar mijn verzekeringsmaatschappij te sturen?

Nee, je vordering op de verzekeringsmaatschappij is niet verjaard omdat Vereniging Woekerpolis.nl collectief de verjaring heeft gestuit.

Is het vereist om een stuitingsbrief naar mijn tussenpersoon te sturen?

Dit hangt af van of je de verjaring eerder hebt gestuit. Als de tussenpersoon niet meer actief is, heeft het geen zin om een stuitingsbrief te versturen.

Heb je de verjaring niet eerder gestuit?

Dan heeft het geen zin meer om een stuitingsbrief naar je tussenpersoon te sturen.

Heb je elke 5 jaar sinds je kennis hebt genomen van de vordering op de tussenpersoon een stuitingsbrief gestuurd?

Dan heeft het zeker zin om een stuitingsbrief te blijven versturen. Met de bijgevoegde brief kun je de verjaring voor een nieuwe periode van 5 jaar stuiten. Het is van belang dat je deze brief vóór het verstrijken van deze termijn verstuurt.

Download hier uw stuitingsbrief

 

Hoe werkt de stuitingsbrief?

Bij het verzenden van de stuitingsbrief is het van belang om aan de volgende zaken te denken:

Vermeld de naam en het volledige adres van de tussenpersoon; Vermeld de polisnummer(s) en de naam van de polis(sen); Stuur de stuitingsbrief aangetekend per e-mail of per post naar de tussenpersoon (bewaar het bewijs hiervan, zie toelichting). Toelichting Het is cruciaal dat je de brief aangetekend verstuurt, zodat de ontvangst van de brief later niet betwist kan worden.

Aangetekend verzenden kan zowel per e-mail als per post.

Per e-mail: stuur de brief als bijlage bij een aangetekende e-mail. Via een link die je ontvangt in je inbox kun je controleren wanneer de aangetekend verzonden e-mail is ontvangen. Bewaar deze e-mail zorgvuldig. Aangetekend e-mailen is vaak sneller en goedkoper dan per post en heeft dezelfde juridische status. Hier vind je een overzicht van aanbieders van aangetekend e-mailen. Per post: stuur de brief aangetekend via een postkantoor. Zorg ervoor dat je het verzendbewijs bewaart.