Waarom fraudebestrijding?

Vertrouwen is een van onze uitgangspunten. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door het plegen van fraude. Hier betaal jij, via je premie, aan mee. Uit diezelfde onderzoeken blijkt tegelijkertijd dat klanten van mening zijn dat verzekeringsfraude harder mag worden aangepakt. Om deze reden doen wij aan fraudebestrijding.

scrollen

Wat verstaan we onder fraude?

Wij hanteren de volgende definitie: het misbruik maken van een verzekeringsproduct of -dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of bij levens- en sommenverzekeringen de begunstigde, om een prestatie te verkrijgen waarop men geeft recht heeft. Ter verduidelijking, denk aan:

  • Het verzwijgen van medische gegevens bij het afsluiten van een inkomens- of levensverzekering;
  • Het vervalsen van nota’s of bedragen op nota’s aanpassen;
  • Meer claimen dan de werkelijke schade;
  • Een afgewezen schade nog een keer claimen;
  • Een schade in scène zetten;
  • Bewust informatie achterhouden, bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden of eerdere royementen bij andere verzekeraars of banken.

Wat doen wij ter voorkoming van fraude?

Wij screenen al onze medewerkers. We besteden in onze procedures en instructies aandacht aan het signaleren van en controle op fraude aspecten en -indicatoren. Medewerkers die zich bezighouden met het voorkomen en bestrijden van fraude krijgen hier de benodigde opleiding en training voor. Ook mogen ze conferenties en seminars bijwonen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast investeren we in technologie. Hiermee willen we voorkomen dat een kwaadwillende als klant wordt geaccepteerd en dat we frauduleuze schadeclaims moeten uitbetalen. Om deze reden kan een digitaal onderzoek onderdeel uitmaken van het acceptatie- of schadeproces.

Wat doen we bij fraude?

Als uit onderzoek blijkt dat iemand fraudeert, dan krijgt de fraudeur een schriftelijk bericht van onze beslissing en de maatregelen die we treffen. Hierin staat in ieder geval wat de fraude betekent voor de relatie met ons (zoals een eventueel royement) en of er een registratie plaats gaat vinden.

Terugvorderen kosten bij fraude

Voor de interne onderzoekskosten geldt bij schadeclaims een standaardvergoeding van € 532,–. Dit bedrag word door SODA verhaald. Bovenop het standaard bedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen we interne kosten à € 101,- in rekening brengen indien bij het aanvragen van een verzekering sprake is geweest van fraude.