Energiekostencompensatie voor studenten: Minister Schouten stelt een eenmalige energietoeslag van 400 euro voor

Het betalen van energierekeningen blijft een uitdaging voor studenten. Er is hoop op verbetering want, een nieuw wetsvoorstel voor de energietoeslag in 2023 is in voorbereiding. Studenten hebben niet automatisch recht op een energietoeslag, in sommige gevallen komen ze wel in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Minister Carola Schouten van Armoedebeleid heeft daarnaast een voorstel gedaan om een eenmalige energietoeslag van 400 euro te verstrekken aan uitwonende studenten. In dit artikel bespreken we deze nieuwe ontwikkelingen, het voorstel van minister Schouten en de mogelijkheden voor studenten om ondersteuning te ontvangen. 

 

Ontwikkelingen rondom de energietoeslag in 2023 

Voor de energietoeslag in 2023 is een nieuw wetsvoorstel voorbereid dat rekening houdt met de inkomenssituatie van dat jaar. Hierdoor veranderd de groep die aanmerking komt voor de energietoeslag van 2023. Het concept van het wetsvoorstel energietoeslag 2023 is in december 2022 ter advies voorgelegd. Het is nu aan de Tweede en Eerste Kamer om te bepalen wanneer zij het wetsvoorstel aannemen. 

 

Het voorstel van minister Schouten 

Minister Schouten heeft voorgesteld om uitwonende studenten die zowel een uitwonende beurs als een aanvullende beurs ontvangen een eenmalige energietoeslag van 400 euro te geven. Dit voorstel is bedoeld om studenten te helpen bij het omgaan met de hoge energiekosten die zij kunnen ervaren. Wanneer studenten deze energietoeslag krijgen uitgekeerd, is nog niet bekend. 

 

Mogelijkheid voor tegemoetkoming aan studenten 

Het voorstel van minister Schouten voor een eenmalige energietoeslag is specifiek gericht is op uitwonende studenten. Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is het bedrag van 400 euro te laag en zijn de voorwaarden zo opgesteld dat verreweg de meeste studenten buiten de boot vallen.  Andere studenten hebben dus mogelijk nog steeds behoefte aan ondersteuning. Met name studenten die in ernstige financiële problemen verkeren of dreigen te komen als gevolg van de sterk stijgende energieprijzen, kunnen mogelijk aanspraak maken op deze tegemoetkoming. De exacte voorwaarden en criteria voor deze tegemoetkoming kunnen per situatie verschillen en moeten worden nagegaan op de website van de rijksoverheid en de gemeente waar je in woont. 

 

Gespreide uitkering en overbrugging 

Hoewel de energietoeslag voor studenten mogelijk niet beschikbaar is, hebben gemeenten wel de mogelijkheid om alvast 500 euro van de energietoeslag van 2023 toe te voegen aan de toeslag van 2022. Dit kan helpen bij het overbruggen van de eerste periode van 2023. Bovendien zijn er verschillende koopkrachtmaatregelen van kracht geworden sinds januari 2023, waardoor huishoudens met een laag inkomen meer financiële armslag hebben dan in 2022. Hierdoor kunnen de middelen voor 2023 worden uitgekeerd in de tweede helft van het jaar. Het gespreid uitkeren van de toeslag heeft als voordeel dat mensen de toeslag ontvangen wanneer deze het meest nodig is. 

 

Onze tip voor studenten: Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijkheden en vraag na bij jouw gemeente wat er mogelijk is! Door goed geïnformeerd te zijn, kan je de nodige ondersteuning ontvangen om je financiële lasten te verlichten. Zo kan jij je concentreren op je studie. 

Vraag een adviesgesprek aan

Wij horen graag wat er bij je speelt en waar we bij kunnen helpen. Hopelijk tot snel!