Show menu

"Betrokken & Deskundig"

Transitievergoeding ingegaan?

Vanaf 1 juli 2015 is de huidige ontslagvergoeding  in de wettelijke regeling vervangen door de transitievergoeding. Maar misschien bent u via een lopende CAO, een sociaal plan of zelfs via een individuele arbeidsovereenkomst gebonden aan een andere “oude” regeling . Dat kon er toe leiden dat u bij ontslag dubbel zou moeten betalen. Om dit te voorkomen is er een overgangsregeling.  Hoe zit dat dan?

Lopende collectieve afspraken
 in de cao en/of een collectief sociaal plan over vergoedingen (zoals een ontslagvergoeding) of voorzieningen (bijvoorbeeld afspraken over bij- en omscholing) waarop  werknemers recht hebben  als hun  arbeidsovereenkomst eindigt , gaan voor op de transitievergoeding. De transitievergoeding is dus niet verschuldigd als uw werknemer recht heeft op vergoedingen of voorzieningen uit de lopende collectieve afspraken.

Maar als de afspraken uitsluitend WW-gerelateerd zijn (dus geen extra bedragen anders dan WW) of in de collectieve afspraken expliciet rekening is gehouden met de komst van de transitievergoeding,  dan
 blijft de transitievergoeding wel verschuldigd. Ook als bepaalde groepen werknemers zijn uitgesloten van een ontslagvergoeding in de collectieve afspraken, hebben deze recht op een transitievergoeding. Een bekende groep zijn b.v. werknemers met een tijdelijk contract met een looptijd langer dan twee jaar.


Waar moet u opletten?
Zolang u gebonden bent aan de ontslagafspraken in de cao bent u volgens de overgangsregeling geen transitievergoeding verschuldigd.

Dit geldt totdat deze afspraken (de CAO) uitdrukkelijk worden verlengd of gewijzigd, maar uiterlijk tot 1 juli 2016. De overgangsregeling blijft ook bestaan wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt na 1 juli 2016, maar het verzoek om toestemming of ontbinding van de overeenkomst is ingediend vóór 1 mei 2016.

Indien er in een
 individuele arbeidsovereenkomst of binnen een sociaal plan een ontslagvergoeding is afgesproken, moet de werknemer kiezen tussen de transitievergoeding of de ontslagvergoeding/ voorziening zoals opgenomen in deze lopende afspraken. Ten einde die keus weloverwogen te kunnen maken, is er informatieplicht voor de werkgever.  U moet de werknemer informeren over:

- de consequentie van zijn keuze;
- de hoogte van zijn transitievergoeding;
- de vergoedingen en voorzieningen waar hij recht op heeft volgens de lopende afspraken;
- de termijn waarbinnen hij afstand moet doen van zijn recht op aanspraken op ontslagvergoedingen / voorzieningen.

Afwikkeling
De werknemer moet uiterlijk vier weken na de door u verstrekte informatie zijn keuze maken. In de basis geldt natuurlijk de “oude” afspraak. Kiest werknemer  voor de transitievergoeding dan moet hij dus binnen vier weken schriftelijk afstand doen van zijn recht op aanspraken op vergoedingen/ voorzieningen bij ontslag.

Voldoet u niet aan uw informatieverplichting, dan heeft de werknemer recht op zowel een transitievergoeding als op de vergoedingen/voorzieningen volgens de lopende individuele afspraken.

Summa helpt!
Vanzelfsprekend kunnen wij u van dienst zijn als u advies en/ of begeleiding wenst in een dergelijk proces. Neem vrijblijvend contact met ons op via mail of telefoon.

Direct zelf regelen

Ik wil:

Liever persoonlijke hulp?

persoonlijke hulp Adres en route