In 2025 worden er enkele significante veranderingen doorgevoerd in de Nederlandse zorgverzekeringen op basis van het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regering, bestaande uit PVV, VVD, NSC en BBB. Hier zijn de belangrijkste punten:

Aanpassing van het Eigen Risico

Vanaf 2025 wordt het eigen risico voor medisch-specialistische zorg beperkt tot maximaal €150 per behandeling. Dit is een aanzienlijke verlaging ten opzichte van de huidige situatie, waarbij men in één keer maximaal €385 kan moeten betalen. Deze verandering betekent dat ongeveer 1 miljoen zorgverzekerden per jaar gemiddeld €100 minder eigen risico zullen betalen.

Preventie en Beheersing van Zorguitgaven

Het akkoord legt een sterke nadruk op preventie en het beheersen van de zorguitgaven. Dit omvat maatregelen om de zorg betaalbaar te houden en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Er wordt ook aandacht besteed aan het verminderen van gezondheidsverschillen en het verhogen van de professionele autonomie en ontwikkelmogelijkheden voor zorgverleners.

Er zullen initiatieven zijn om de kwaliteit van de zorg te verhogen en om agressie en fraude aan te pakken. Daarnaast wordt er gekeken naar het verbeteren van de zorg in de laatste levensfase, ouderen- en eerstelijnszorg, en het creëren van een veilig, decentr

Betere Toegang en Kwaliteit van Zorg

aal elektronisch patiëntendossier.

Financiële Drempels Verlagen

Door de aanpassing van het eigen risico zullen de financiële drempels voor toegang tot ziekenhuiszorg lager worden. Dit moet ervoor zorgen dat mensen minder snel afzien van noodzakelijke zorg vanwege kosten.

Deze veranderingen zijn bedoeld om de zorg toegankelijker en betaalbaarder te maken voor iedereen, met een speciale focus op chronisch zieken en mensen met hoge zorgkosten. Voor verdere details kunt u het volledige hoofdlijnenakkoord raadplegen op de website van de kabinetsformatie.

Wil je overstappen van zorgverzekering? Vanaf 13 november zijn de premies weer bekend en sluit je gemakkelijk jouw nieuwe zorgverzekering af via onze website.

Zorgverzekering vergelijken

scrollen
We delen graag onze kennis met jou

Vraag een adviesgesprek aan

Wij horen graag wat er bij je speelt en waar we bij kunnen helpen. Hopelijk tot snel!