scrollen

Bespreek het met je adviseur

Je adviseur kent jou en weet wat er speelt. Maak het probleem eerst bespreekbaar met je adviseur. Wellicht kunnen jullie samen het probleem oplossen. Kom je er samen niet uit? Dan kun je schriftelijk een klacht indienen.

Schriftelijk een klacht indienen

Je kunt schriftelijk een klacht indienen bij onze klachtencommissie ter attentie van onze directie via kwaliteit@summa.nl. Door je klacht te melden, kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en waar nodig maatregelen nemen.

Als je een klacht indient bij onze klachtencommissie, dan zal onze klantencoördinator deze behandelen. Binnen drie werkdagen ontvang je een bevestiging dat je klacht bij ons is binnengekomen en welke stappen we gaan ondernemen. De klachtencoördinator zet de interne klachtenprocedure in gang.

Je ontvangt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen van ons een reactie op je klacht. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal onze klachtencoördinator je hiervan tijdig op de hoogte stellen. Alle correspondentie en processen leggen we vast in een dossier en wordt vertrouwelijk behandeld.

Geschillencommissie

Mocht je van mening zijn dat we je klacht niet naar behoren hebben afgehandeld, an kun je als particulier contact opnemen met een onafhankelijke geschilleninstantie. Voor de meeste klachten is dit het KiFiD.

LET OP: je kunt pas bij het KiFiD terecht als je klacht is behandeld via onze klachtenprocedure en dus ter beoordeling is voorgelegd aan onze directie. Het klachteninstituut brengt kosten in rekening voor de klachtenbehandeling. De commissie bepaalt wie deze moet betalen.