scrollen

Bespreek het met je adviseur

Je adviseur kent jou en weet wat er speelt. Maak het probleem eerst bespreekbaar met je adviseur. Wellicht kunnen jullie samen het probleem oplossen. Kom je er samen niet uit? Dan kun je schriftelijk een klacht indienen.

Schriftelijk een klacht indienen

Je kunt schriftelijk een klacht indienen bij onze klachtencommissie ter attentie van onze directie via kwaliteit@summa.nl. Door je klacht te melden, kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en waar nodig maatregelen nemen.

Als je een klacht indient bij onze klachtencommissie, dan zal onze klantencoördinator deze behandelen. Binnen drie werkdagen ontvang je een bevestiging dat je klacht bij ons is binnengekomen en welke stappen we gaan ondernemen. De klachtencoördinator zet de interne klachtenprocedure in gang.

Je ontvangt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen van ons een reactie op je klacht. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal onze klachtencoördinator je hiervan tijdig op de hoogte stellen. Alle correspondentie en processen leggen we vast in een dossier en wordt vertrouwelijk behandeld.

Kifid

Wij gaan er alles aan doen om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Wanneer het toch niet lukt om tot een gezamenlijke oplossing te komen dan kun je als consument de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Je moet dit doen binnen een jaar nadat je de klacht bij ons hebt voorgelegd of binnen drie maanden nadat je een definitieve reactie van ons hebt gekregen; de langste van deze termijnen is geldig. Ons aansluitnummer bij het Kifid is 300.008219.
Gegevens Kifid:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon (070) 333 89 99