Show menu

Cyberverzekering

Cyberverzekering

Steeds vaker krijgen we te maken met zogenaamde hacks. Waar men tot voorkort alleen rekening hield met inbraken in een pand bestaat het inbreken via een computersysteem tegenwoordig ook tot een reëel risico.

De kosten van een zogenaamde hack kunnen fors oplopen, met alle gevolgen van dien. Los van de directe kosten (opsporen en dichten lek, bedrijfsschade, losgeld), kunt u ook geconfronteerd worden met een boete die het College Bescherming Persoonsgegevens u oplegt.

Waarom een cyberverzekering?

Met een cyberverzekering krijgt u deskundige hulp in geval van een hack. Belangrijke dekkingselementen van de verzekering zijn onder andere:

  • Vergoeding voor kosten van opsporen en dichten lek  
  • Hulp bij aansprakelijkheidsclaims en dekking in geval van aansprakelijkheid
  • Dekking voor materiële schade
  • Vergoeding bedrijfsschade als gevolg van gehele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand 
  •  Vergoeding opgelegde boete Autoriteit Persoonsgegevens

Voor meer informatie verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Lees ook ons nieuwsartikel over cybercriminaliteit, klik hier.

Direct zelf regelen

Ik wil:

Liever persoonlijke hulp?

persoonlijke hulp Adres en route