De meest gestelde vragen bij storm- en hagelschade

Storm- en hagelschade is altijd vervelend. Om u alvast te voorzien van antwoord op uw mogelijke vragen, hebben wij hieronder de meest gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden voor u genoteerd. 

Ik heb autoschade, waar moet ik naartoe?
U moet niets. Wel zijn er diverse voordelen als u naar een bij de verzekeringsmaatschappij aangesloten hersteller gaat. Het eigen risico vindt u op uw polisblad. Meer hiervoor kunt u vinden in de polisvoorwaarden. U kunt de schade uiteraard met uw eigen garage afstemmen, vaak biedt de garage dan een tegemoetkoming als er een hoger eigen risico is (dat is uiteraard wel afhankelijk van de hoogte van dit eigen risico).

Ik heb schade aan het dak van mijn woonhuis / aan mijn overkapping, wat moet ik doen?
Maak foto’s van de beschadigingen en vraag een offerte op bij een dakdekker / aannemer. Houdt er rekening mee dat ook daar de wachttijden fors kunnen zijn. Wij adviseren u noodmaatregelen te nemen om meer schade te voorkomen. Als sprake is van een gedekte schade vergoeden wij ook de kosten die u heeft gemaakt om meer schade te voorkomen.

Ik wil een aantal werkzaamheden zelf doen, hoe werkt dat?
U kunt uw eigen uren bijhouden, deze worden vergoed tegen Eur 15,- netto per uur. Bewaar de materiaalbonnen en lever deze te zijner tijd aan in combinatie met een specificatie van het aantal gewerkte uren.

Ik heb ook waterschade in de woning, hoe werkt dat?
Vraag bij een schilder of stukadoor een offerte op en maak foto’s van het beschadigde. Als u de stukken naar ons toezendt, vragen wij u ook om duidelijk te vermelden hoe het water uw woning is binnen gekomen.

Ik heb waterschade aan mijn laminaatvloer en nu?
Maak foto’s van de beschadigde vloer en vraag een offerte op voor het vervangen hiervan. Vermeld ook de leeftijd van het beschadigde laminaat.

Ik heb schade aan mijn rolluiken, hoe werkt dat?
Wilt u de rolluiken vervangen dan vragen wij u om een offerte aan te leveren van de kosten bij vervanging. Als het rolluik nog functioneert, maar de lamellen zijn gedeukt, kunt u ook kiezen voor een vergoeding op basis van waardevermindering. Voor het bepalen van deze vergoeding is het van belang dat u aangeeft wat de ouderdom en aanschafwaarde van de rolluiken is. In beide gevallen vragen wij u om ook foto’s van het beschadigde rolluik mee te sturen.

Er is al een expert ingeschakeld, waar mag ik de offerte naar toe sturen?
De offerte kunt u verzenden naar de ingeschakelde expert.  De expert stelt het schadebedrag vast en maakt een rapport op. Dit rapport gaat naar de verzekeraar, zodat de verzekeraar de schade kan beoordelen.

Wat is mijn eigen risico?
Het eigen risico staat op de polis of in de polisvoorwaarden. Bij een autoverzekering staat er vaak een uitleg over het eigen risico. 
Bij afwikkeling van de schade wordt u uiteraard geïnformeerd over de hoogte van het eigen risico.

Vanaf welk bedrag moet er een expert komen?
Dat hangt af van het soort schade en dit verschilt per situatie. Bij autoschades ligt veelal de grens op €1.000,-. Voor wat betreft schade aan het woonhuis en zakelijke panden varieert deze grens tussen de €2.500 en €5.000,-. Vraag bij voorkeur eerst offertes op en bewaar eventueel de te vervangen onderdelen. Mocht achteraf een expert nodig zijn dan is dit nog steeds mogelijk.

Mag ik bepaalde reparaties al uit laten voeren?
Noodreparaties kunt u direct uit laten voeren. Noodreparaties zijn nodig om verdere schade te voorkomen en die moet u toch laten uitvoeren (ook al zou u de schade niet vergoed krijgen). Maak foto’s en houd de eigen uren bij als u zelf de noodreparatie uitvoert.

Er zou een expert komen, maar ik heb nog niets gehoord, hoe kan dat?
Ook de expertise organisaties hebben een grote hoeveelheid schademeldingen. Het kan dus zijn dat daar een achterstand is ontstaan. De afdeling planning doet er alles aan om alle afspraken in te plannen. 

Dekt mijn polis de kosten van het preventief controleren van mijn zonnepanelen?

Verzekeraars vergoeden deze kosten in eerste instantie niet;  Deze kosten worden enkel vergoed als er tijdens de controle blijkt dat er sprake is van schade. Verzekeraars adviseren pas een controle als een schade aannemelijk is. Dit zou vooral moeten blijken uit een beduidend lagere opbrengst van (een van) de panelen. Een eventueel defect kan ook pas later geconstateerd worden. Als dit defect aantoonbaar te maken heeft met de hagelschade, dan zal de verzekeraar alsnog de schade in behandeling nemen. In voorkomende gevallen kan de verzekeraar dan zelf een expert benoemen die de schade gaat beoordelen.