Show menu

Ons fraudebeleid

Waarom fraudebestrijding?
Via uw premie betaalt u - als betrouwbare klant - mee aan het frauduleuze gedrag van anderen. Dat willen wij niet. Daarom doen wij aan fraudebestrijding. 

Vertrouwen is een van de uitgangspunten van Summa. Vertrouwen is essentieel bij het bieden van financiële rust en zekerheid. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Tegelijkertijd blijkt uit dezelfde onderzoeken dat klanten van mening zijn dat verzekeringsfraude harder moet worden aangepakt.

Wat verstaan wij onder fraude?
Summa hanteert de volgende definitie van fraude: het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, de verzekerde of bij levens- en sommenverzekeringen, de begunstigde, om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft. 

Een aantal voorbeelden van fraude:
  • Verzwijgen van medische gegevens bij het afsluiten van een inkomens- en/of levensverzekering
  • Nota’s vervalsen of bedragen op nota’s aanpassen
  • Meer claimen dan de werkelijke schade
  • Een afgewezen schade nog een keer claimen
  • Een schade in scène zetten
  • Bewust informatie achter houden, bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden of eerdere royementen bij andere verzekeraars of banken

Wat doen wij ter voorkoming van fraude?
Wij screenen onze medewerkers. Wij besteden in onze procedures en instructies aandacht aan het signaleren en de controle op fraudeaspecten en –indicatoren. De medewerkers die zich bezig houden met het voorkomen en bestrijden van fraude krijgen daarvoor de benodigde opleiding en training. Ook kunnen ze conferenties op het gebied van fraude bijwonen. Daarnaast investeren wij in technologie. Wij willen hiermee voorkomen dat kwaadwillenden als klant worden geaccepteerd en dat wij frauduleuze schadeclaims moeten uitbetalen. Daarom kan digitaal onderzoek onderdeel uitmaken van het acceptatie- of schadeproces.

Wat doen we bij fraude?
Als uit onderzoek blijkt dat een klant inderdaad fraudeert, krijgt de fraudeur schriftelijk bericht van onze beslissing en van de maatregelen die wij getroffen hebben. Hierin staat in ieder geval wat deze fraude betekent voor de relatie met ons (eventueel royement) en of er een registratie plaats gaat vinden.

Terugvorderen kosten bij fraude 
Voor de interne onderzoekskosten geldt bij schadeclaims een standaard schadevergoeding van € 532. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen wij als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, interne kosten ad. €101,- in rekening brengen.. 
Meer informatie over SODA vind je op www.so-da.nl.Direct zelf regelen

Ik wil:

Liever persoonlijke hulp?

persoonlijke hulp Adres en route