Show menu

Kwaliteit

Kwaliteit Vanzelfsprekend streven wij ernaar om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld onze diensten of dienstverlening. In dat geval vernemen wij dat graag van u. Wij stellen alles in het werk om uw klacht goed af te handelen.

Vraag eerst uw bemiddelaar.
Bespreek de klacht eerst met uw bemiddelaar, hij behartigt uw belangen en is te allen tijde uw eerste aanspreekpunt. Vaak kan uw bemiddelaar het probleem snel voor u oplossen.

Uw klacht schriftelijk indienen.
Komt u er met uw bemiddelaar niet uit, dan kunt u de klacht aan ons voorleggen. In eerste instantie proberen wij om samen met u tot een oplossing van uw klacht te komen.

Uw schriftelijke klacht kunt u sturen of mailen naar:
Summa Assuradeuren
T.a.v. de Directie
Postbus 7071
5980 AB Panningen

assuradeuren@summa.nlKlachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Indien u het niet eens bent met het definitieve standpunt van de directie, kunt u zich wenden tot het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is hét onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. U kunt bij deze instantie binnen drie maanden na dagtekening van de brief van de directie een klacht indienen.

Op www.kifid.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD.

Vanzelfsprekend kunt u zich ook altijd wenden tot de burgelijke rechter.

Vragen?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 - 786 62 80 en/of e-mail assuradeuren@summa.nl

Direct zelf regelen

Ik wil:

Liever persoonlijke hulp?

persoonlijke hulp Adres en route