Oude Polissen

Herhaaldelijk wordt er gezocht naar een mogelijk niet meer bestaande verzekeringsmaatschappij. Onderstaand treft u een opsomming hiervan aan. Sommige maatschappijen zijn diverse malen van naam en/of eigenaar veranderd. In alle gevallen vermelden wij de huidige beheerder van de portefeuille van de oorspronkelijke maatschappij.

Wij zijn graag bereid u te helpen met uw zoektocht naar de juiste verzekeraar. Ook kunnen wij u helpen bij het opvragen van waardegegevens. Wij werken samen met een groot aantal nationale en internationale verzekeraars. Een overzicht van deze verzekeraars treft u hier aan: samenwerkende verzekeraars.

Overzicht

Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846)a.s.r. verzekeringen
Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848)Generali
Abbey LevenAllianz
Abiëzer (hulpe) Begrafenis Rotterdam 1892Aegon
Abri Levensverz.Aegon
Adjuto, Alg. Verz. Mij.De Goudse
A.G. Levensverz.a.s.r. verzekeringen
A.G. van 1824a.s.r. verzekeringen
AGO Levensverz. Mij.Aegon
ALBOZ Levensverz.Aegon
Algemeen Belang (Anna Paulowna)Nationale Nederlanden
Algemeen Belang (Zunderdorp)Aegon
Algemeen Beleggings Consortiuma.s.r. verzekeringen
Algemeen Friesch Begr.fondsa.s.r. verzekeringen
Algemeen Ned. Kollectantengezelschap (Groningen)Aegon
Algemeen Ned. Verz.fondsAegon
Algemeene Amsterdamsche Begr. Sociëteiten (1898)a.s.r. verzekeringen
Algemeene Begr.Mij. (Den Helder 1868)De Goudse
Algemeene Burger Sociëteit, Rott. Verz. Soc.Nationale Nederlanden
Algemeene Friesche Levensverz. Mij.Aegon
Algemeene Groningse Levensverz. Mij.Aegon
Algemeene Heldersche Verz. Mij.De Goudse
Algemeene Levensverz. Bank Aegon 
Algemeene Mij. van Levensverz. en LijfrenteAegon
Algemeene Nederlandse Assurantie Mij.(1914)a.s.r. verzekeringen
Algemeene Noord-Hollandsche Mij. van Levensverz. (Haarlem)Aegon
Algemeene Rotterdamsche Coöperatieve Begr.fondsa.s.r. verzekeringen
Algemeene Rotterdamse Ver. ter uitkering van geldenAegon
Algemeene Spaarverz. (Den Haag 1907)a.s.r. verzekeringen
Algemeene Spaarverz., De (Kassen 1916 t/m 1928)a.s.r. verzekeringen
Algemeene Utrechtsche Mij. van Geldelijke Uitkering na Overlijdena.s.r. verzekeringen
AlhermijSwiss Re
Alico S.A.Reaal
Alkmaarse Begr.ver. (1888)Aegon
A&M Levensverz. (Rotterdam)Reaal
Ambtenaren en Bed. tot hulp van weduwen (Den Bosch)Aegon
American Life Euravie Levensverz.Reaal
Amersfoortse/UKVArdanta
Amethyst, Levensverz. Mij.a.s.r. verzekeringen
AMEV Verzekeringena.s.r. verzekeringen
Amstelbank (1907)a.s.r. verzekeringen
Amsterdam, Levensverz. Banka.s.r. verzekeringen
Amsterdam, Mij. van Levensverz.De Goudse
Amsterdams R.K. Begr.fonds, Stichting, HetGenerali
Amsterdamsch Levensverz. Genootschap a.s.r. verzekeringen
Amsterdamsche Alg. Verz. Mij. voor uitkeering bij OverlijdenGenerali
Amsterdamsche Begr. Mij.a.s.r. verzekeringen
Amsterdamsche Begr., Zieken en Geneeskunde Mij.a.s.r. verzekeringen
Amsterdamsche Mij. van Levensverz.Nationale Nederlanden
Amsterdamsche Mij. van Verz. op het levenAegon
Amsterdamsche NaturaMonuta
Amsterdamsche Verz. Bank a.s.r. verzekeringen
Amsterdamsche Verzekerings Banka.s.r. verzekeringen
AmstlevenNationale Nederlanden
A.N.B.V.Ardanta
Andries (Ubbergen), Begr.fonds der Broederschap St.a.s.r. verzekeringen
Anker, Mij van Verz. Het, (Amsterdam 1911)a.s.r. verzekeringen
Antverpia, Levensverz. Mij.a.s.r. verzekeringen
A&O, Leven Verz.Nationale Nederlanden
Apollonia U.A.Nationale Nederlanden
Ardanta a.s.r. verzekeringen
Arnhem, Levensverz. Mij.Aegon
Arnhemsche Verz. Mij. Nationale Nederlanden
Assendelft, Begr.fondsAegon
Assurance Liegeoise S.A. (Ned. portefeuille)a.s.r. verzekeringen
Astra, Levensverz. Mij.a.s.r. verzekeringen
Atlas Verz. Mij. (Amsterdam)Aegon
Aurora Levensverz. Mij. Nationaal Spaarfonds
Aurora, Nederlands Indische Ver. tot Onderl. Verz. op het LevenAegon
Avenir, l'RVS
Avéro LevenAchmea 
A.V.V.LYarden
AXA LevenReaal
Axent/Aegon SparenAegon
A.Z.A., Levensverz. Mij.Reaal
Bakkersbond, Fonds van de Ned. (Heemstede)Nationale Nederlanden
Banketbakkersver., weduwenfonds (Den Helder)Nationale Nederlanden
Barbara (Amsterdam), Liefdefonds St.a.s.r. verzekeringen
Barbara (Geleen), Begr.fonds St.a.s.r. verzekeringen
Barbara (Heemskerk), Begr.fonds St.Reaal
Barbara van de Vereniging de Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden), Fonds St.a.s.r. verzekeringen
Barnabas (Amsterdam)Nationale Nederlanden
Basic Lifea.s.r. verzekeringen
Begin en Einde, (Leeuwarden) Onderl. Begr.fondsAegon
Belangstelling in onze Stadgenooten (Schiedam), Begr.fondsDe Goudse
Bergen op Zooms Begr.fonds (1846)a.s.r. verzekeringen
Berkhout, Begr.fondsAegon
Betaal- en Hulpkas (Amsterdam 1861)a.s.r. verzekeringen
Beynes (Haarlem), Begr.fonds v/h Pers. v/d Koninklijke Fabr. v. Rijtuigen en Spoorw.Nationale Nederlanden
Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden Ver.a.s.r. verzekeringen
Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht)a.s.r. verzekeringen
Bisdom Haarlem, fonds (delft 1941)Nationaal Spaarfonds
Boeren en Tuinders Levensverz.Interpolis
Boerhaave, Rouwverz. der Mij.Aegon
Boerhaave, Spaarkassen der Onderl. Mij. Spaarkasa.s.r. verzekeringen
Bond van Inspecteurs bij de Rotterdamsche PolitieReaal
Bond van Ned. SchilderspatroonsAmersfoortse
Bondsbelang, Onderl. Waarborg Mij.Aegon
Bossche Kasse, Begr.fondsa.s.r. verzekeringen
Bouma (Oosterend), Het Onderl. Begr.fonds P.J.Aegon
Breda, Begr.fonds (1848)Generali
Broederband, Begr.fondsa.s.r. verzekeringen
Broederhulp (Nijmegen), Typografenver.Nationale Nederlanden
Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem), DeAegon
Brouwershaven, Onderl. Begr.fondsReaal
Burger Voorzorg (Harlingen), Ver.Aegon
Burgerlijk Begr.fonds (Dordrecht 1844), Heta.s.r. verzekeringen
Burgerlijk Begr.fonds van 1836De Goudse
Burgerlijk Fonds van Levensverz.De Goudse
Burgerlijke Ambtenaren 1875, Levensverz. GenootschapAvéro Achmea
BVZ LevenYarden
Centraal Begrafenisfonds 'Het Noorden'Aegon
Centraal BeheerAchmea
Centraal Pensioenbureaua.s.r. verzekeringen
Centrale Arbeiders Verz. Bank, DeReaal
Centrale Levensverz. Banka.s.r. verzekeringen
Centrale Levensverz. Bank, DeReaal 
Centrale Levensverz., DeReaal
Centrale Nederlandse AmbtenaarsbondReaal
Centrale Spaar- en Verz. Bank (Sliedrecht)a.s.r. verzekeringen
Centrale Spaarkasa.s.r. verzekeringen
Chrispijn of Schoenmakersbus (Delft), St.a.s.r. verzekeringen
Cité Vie Nederland, Laa.s.r. verzekeringen
Compagnie Alliance Belgea.s.r. verzekeringen
Compagnie d'Assurances Générales sur la Vie (Ned.portefeuille)Nationale Nederlanden
Compagnie Française d'Assurances sur la Vie 'Le Phénix' (Parijs)Aegon
Concordia Levensverz. Reaal
Confidentia, Dea.s.r. verzekeringen
Constance et Fidèle (Semarang), Uitkeeringsfonds LaAegon
Continentale Mij. v. Levensverz. en Lijfrente (Driebergen)Nationale Nederlanden
Coöperatief Verz. fondsAvéro
Coöperatieve Levensverz. (1900)Aegon
Coöperatieve Uitkeerings- en Begr. Ver. ('s-Gravenhage)Aegon
Culemborg, Levensverz. Mij.De Goudse
Delft en Omstreken, Begr.fonds der StadAegon
Denis, de Eerste Ned-Ind. Spaarkas en Levenmij. (Bandoeng)Nationale Nederlanden
DNB VerzekeringsfondsZwitserleven
Dordrecht, Levensverz. Mij.Aegon
Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild)Aegon
DOS (De Onderlinge Spaarkas)a.s.r. verzekeringen
Draagt Elkanders Lasten (Assen)Ardanta
DSM Chemie, PensioenfondsCordares
Eagle Star Leven a.s.r. verzekeringen
Econoom, DeNationale Nederlanden
Edele Voorzorg, Begrafenisbeurs Dea.s.r. verzekeringen
Een Ieders Voordeel (Groningen)Aegon
Eendracht (Aalsmeer), DeAegon
Eendracht (Kampen), DeGenerali
Eendracht (Purmerend), DeAegon
Eendracht en liefde (Cornjum)Aegon
Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart (Tiel), DoorMonuta
Eendracht maakt Macht (Avenhorn)De Goudse
Eendracht maakt Macht (Den Helder)Reaal
Eendracht maakt macht (Nijmegen 1845)a.s.r. verzekeringen
Eendracht maakt macht (Warder)Aegon
Eendracht maakt Macht (Zwolle)Nationale Nederlanden
Eendracht maakt Macht, Onderl. Uitkeeringsf. Ver. van personeel RijkswaterstaatNationale Nederlanden
Eendracht, Gelders begr. (Nijmegen 1860)a.s.r. verzekeringen
Eendragt maakt Magt, Fonds v. geldelijke uitkeeringen onder de zinspreukDe Goudse
Eensgezindheid (Wormerveer)Nationale Nederlanden
Eerbied voor de ontslapenen (Breda)Generali
Eerste Bloemendaalsche Begr.fondsAegon
Eerste Hollandse Levensverz. Bank (Amsterdam)Generali
Eerste Levensverz. m/z geneesk. onderzoekAegon
Eerste Nederlands Middenstandsfonds (Den Haag)Aegon
Eerste Nederlandsche Verz. Mij. leven,invaliditeit en ongelukken Aegon
Eerste Roomsch-Kath. Leven. Mij. (Nijmegen)a.s.r. verzekeringen
Eerste RotterdamscheNationale Nederlanden
Eigen Hulp (Den Haag)Aegon
Elf Provinciën, De Eerste Ned. Krijgsdienst-, Uitzet- en Levensverz.-Mij. DeGenerali
Elkander tot Steun (Kruisland)a.s.r. verzekeringen
Eloy van 1875, St.Aegon
Elvia Leven Zwitserse Levensverz. Mij.Reaal
E.N. (Volksverz.)Aegon
ENNIA Levensverz.Aegon
Equitable (Ned.portefeuille)Nationale Nederlanden
Equitable Life Ass. Society of the US (New York)Nationale Nederlanden
Equity & Law Levensverz. Reaal
Erasmus Verzekeringen Nationale Nederlanden
E.R.K., Levensverz. Mij.a.s.r. verzekeringen
FairGoAchmea
FBTO U.A. Achmea
Fides (Soest), Ned. Levensverz. BankReaal
Flandria Belgisch, Levensverz. en Lijfrentea.s.r. verzekeringen
Fonds De RoeverNationale Nederlanden
Fonds tot uitk. van Begrafeniskosten (Moordrecht)a.s.r. verzekeringen
Fonds v.d. Kon. Bond v Oud-OnderofficierenAegon
Fonds voor Schoenmakerspatroons en Schoenwinkeliers te 's-GravenhageAegon
Francke en De Meester FondsNationale Nederlanden
Friesch Hollandsche Levensverz. Bank (Bolsward)Nationale Nederlanden
Friesche UitvaartverzorgingYarden
Gan Vie, Compagnie Française d'Assurances sur la VieReaal
Gedenk te sterven (Gouda 1771)a.s.r. verzekeringen
Gedenk te sterven (Makkum), Begrafenisbus onder de zinspreukAegon
Geheelonthouders Levensverz. Mij (GOLM) 1916a.s.r. verzekeringen
Geldersche Broederschap (Leiden)De Goudse
Gelduitzetting (Loon op Zand)Nationaal Spaarfonds
Geneeskundig WeduwenfondsAegon
Generale Levensverz. Banka.s.r. verzekeringen
Genot door voorzorga.s.r. verzekeringen
Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden)Aegon
Gildefonds (Amsterdam 1936)Aegon
Globe (Den Haag 1903)De Goudse
Goede Voorzorg (Schiermonnikoog), Pensioenfonds DeAegon
Gorinchem, Begr.fondsa.s.r. verzekeringen
Gorinchemse Onderlinge Verz. Mij.a.s.r. verzekeringen
Gravenhaagsch Verz. Fonds, 's- (1897)Aegon
Gravenhaagsche Levensverz. Mij., 's- (1918)a.s.r. verzekeringen
Gravenhage, Alg. Mij. van Verz., 's-a.s.r. verzekeringen
Gresham Life Assurance Society Ltd. (Nederlandse portefeuille)a.s.r. verzekeringen
Groene LandAchmea 
Groot AmsterdamNationale Nederlanden
Groot Bossche van 1838a.s.r. verzekeringen
Groot-Noordhollandsche Ver. van Levensverz. en LijfrenteAegon
Groot-Noordhollandse van 1845Aegon
Groot-Schermer, Begr.fondsAegon
Haagleven, Levensverz. Mij.Dela
Haagsche Verz. SociëteitAegon
Haarlem van 1873 Levensverz. Mij.De Goudse
Haarlemsche Begrafenis SociëteitDe Goudse
Haarlemsche Levensverz. Mij.Aegon
HascoNationale Nederlanden
Hasselt, Onderl. Begr.fondsAegon
HAV Bank, Levensverz. Mija.s.r. verzekeringen
Heden ik, morgen gij ('s-Gravenhage), Begr.fondsGenerali
Helder Volksverz. Mij.De Goudse
Heldersche Verz. Mij. 'De Onderneming'a.s.r. verzekeringen
Hellevoetsluis, BegrafenisbusAegon
Helpt Elkander (De Hen) LevenReaal
Helpt Elkander (Kampen), Fonds van OnderofficierenAegon
Helpt Elkander (Nijmegen)Aegon
Helpt Elkander (Sexbierum)Aegon
Helpt Elkander ('s-Gravenhage), Levensverz.-Mij.Aegon
Helpt Elkander (Zaandam)Aegon
Helpt U Zelven (Lochem)a.s.r. verzekeringen
Helvetia Levensverz. Reaal
Hengelo, Begr. Onderl.Aegon
Het Einde bekroont ons Doel (Alkmaar)De Goudse
Holda, Verz. Mij.Aegon
Holland ('s-Gravenhage), Mij. van Verz. op het Leven en bij Ziekte DeGenerali
Holland, Levensverz. Mij.a.s.r. verzekeringen
Holland-Amerika, Levens-, Inval- en Renteverz. Mij.a.s.r. verzekeringen
Hollandia (Delft)Nationale Nederlanden
Hollandsch Utrechtsche Verz. Mij.a.s.r. verzekeringen
Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919Aegon
Hollandsche Mij. van Levensverz. (Haarlem 1863)Aegon
Hollandsche Sociëteit van Levensverz. Nationale Nederlanden
Hollandsche Spaarverz. Mij.a.s.r. verzekeringen
Hollandse Verz MijAegon
Hooge Huys LevensverzekeringenReaal
Hoogkarspel, Begr.fondsReaal
Hoop, 's Gravenhaagsche Coöp. Bakkerij- en Verbruiksver.Aegon
Hoorn, Onderl. Levensverz. Mij.De Goudse
Hoornsch Begr.fonds, Levensverz. Mij. (1914)a.s.r. verzekeringen
Hulp door Eendracht, WeduwenfondsNationale Nederlanden
Hulp in nood na den dood (Rotterdam)Nationale Nederlanden
Hulp in nood, Levensverz ubo (Rotterdam 1885)Aegon
Hulp leenigt den nood (Rotterdam)a.s.r. verzekeringen
H.V.S., Beleggings Mij.Aegon
H.V.S. van 1808Achmea
H.W.N., Uitkeeringsfonds bij overlijdenNationale Nederlanden
Ideaal Spaarkas (Utrecht)a.s.r. verzekeringen
Intercontinentale Levensverz. Mij. ILM (Amsterdam 1966)Allianz
Intermed Levensverz. Achmea
Intern. Verz. Mij. Legal & General
Jacob MeyersfondsAegon
Jan Truyenfonds (1918)Interpolis
Joannes de Deo (Den Helder), St.a.s.r. verzekeringen
Johan de Witt, RaadpensionarisGenerali
Johan de Witt, Verz. Mij.a.s.r. verzekeringen
Johannes de Deo, Onderl. Mij., St.Reaal
Johannes de Wit (1902)Generali
Johannes, Ver. (Utrecht)Aegon
Jong Nederland, Verz. Bank (Amsterdam 1909)a.s.r. verzekeringen
Josef (Zaandam), Onderl. Begr.bondAegon
Joseph, Genootschap St.Reaal
Joseph, Overijss/Geld Begr. Verz voor Kath., St. (Enschede)Aegon
Josi Groep, Levensverz. Mij.Reaal
Juventus, Onderl. Verz. Mij. (Amsterdam 1887)De Goudse
Kennemerland, Alg. Mij van Verz.a.s.r. verzekeringen
Kerkrade, Prot. Kerk. Begr. Ver.Nationale Nederlanden
Kloppersingel UtrechtMonuta
Kooger DoodenbosNationale Nederlanden
Kosmos (Zeist), Verz. BankNationale Nederlanden
Krommenie, Onderl. Begr.fondsAegon
Kwadijk, Begr.fondsa.s.r. verzekeringen
Leeft en Zorgt (Rotterdam), Alg. Begr.fondsa.s.r. verzekeringen
Leidsche Levensverz. Mij. Nationale Nederlanden
Let op Uw Einde (Charlois)Aegon
Let op Uw Einde (Rotterdam)Aegon
Let op Uw Einde, Utrechtsch Begr.fondsa.s.r. verzekeringen
Levensverz Mij. (Nijmegen)a.s.r. verzekeringen
LevobAvéro Achmea
Liefde en Eendracht (Midlum)Aegon
Liefde en Eendracht (Ried)Aegon
Linnenweversbus (Delft)a.s.r. verzekeringen
LPU UitvaartAegon
Maas, Levensverz. Mij. Dea.s.r. verzekeringen
Maatschappij tot uitkering bij Overlijdena.s.r. verzekeringen
Maatschappij van Levensverz. (Rotterdam)Aegon
Maatschappij van Onderl. Levensverz. (Amsterdam 1848)Aegon
Maatschappij van Onderl. Levensverz. (Amsterdam)De Goudse
Maatschappij van VoorzorgAmersfoortse
Machpela ('s-Gravenzande)Aegon
Maliesingel, UtrechtAegon
Meander ZorgNationale Nederlanden
Meisjes, Vrouwen en WeduwenfondsAegon
Melissant, Onderl. Begr.fondsa.s.r. verzekeringen
Memento Mori (Den Helder 1902)a.s.r. verzekeringen
Memento Mori (Rotterdam)Aegon
Memento Mori, Friesch Begr.fondsAegon
Memento Mori, Spaar- en Begraf.bus (Dordrecht)Aegon
Mercator Leven a.s.r. verzekeringen
Mercurius (Groningen), Handelsreizigersver.Nationale Nederlanden
Metallicus, Pensioenverz. Mij.Ohra
Michiels of Bezemmakersbus, St.a.s.r. verzekeringen
Middelburgsch Begr.fondsa.s.r. verzekeringen
Middelie, Begr.fondsAegon
Mijn glas loopt ras (Haarlem)Nationale Nederlanden
Militaire Verz. Ver.Nationale Nederlanden
Minerva (Antwerpen)Reaal
Moira, Verz. BankAegon
Mortier, FondsAegon
Nationaal Uitvaart Fonds(A’dam1952)Nationaal Spaarfonds
Nationale Crediet Ver. NCVDe Goudse
Nationale Levensverz. Bank (Rotterdam)Nationale Nederlanden
Nationale Levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverz. (maandpremie)Nationale Nederlanden
Nationale Levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverz. (weekpremie)a.s.r. verzekeringen
Nationale Onderl. Spaarkasa.s.r. verzekeringen
Nationale Spaarkas, De Eerste Ned. Kapitaal en Rente-verz. Mij. DeGenerali
Nationale, Compagnie Anonyme d'Assurances sur la Vie, La (Nederlandse portefeuille)Nationale Nederlanden
NCV-NSLDe Goudse
Nederland, Levens- en Volksverz. Bank (Bergen op Zoom 1914)Generali
Nederland, VennootschapAegon
Nederland, Verz. op het Leven (Amsterdam 1858)Aegon
Nederlanden van 1845, Levensverz. Mij DeNationale Nederlanden
Nederlanden van 1870, Levensverz. Mij DeGenerali
Nederlanden van 1883, Verz. Bank Dea.s.r. verzekeringen
Nederlanden van 1889, 1903, 1904, enzGenerali
Nederlanden, Onderl. Mij. van Verz. Haarlem)Reaal Leven
Nederlanden, Uitkeringssoc. (Rotterdam 1870)a.s.r. verzekeringen
Nederlands Protestants UitvaartfondsAegon
Nederlandsch Alg. Begr.fonds (Amsterdam)Nationale Nederlanden
Nederlandsch Alg. onderl. begr.fonds (Den Haag)a.s.r. verzekeringen
Nederlandsch Alg. Verz.fonds (Amsterdam)Nationale Nederlanden
Nederlandsch WerkliedenfondsAegon
Nederlandsche Algemeene ('s-Gravenhage)a.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Algemeene Verz. BankAegon
Nederlandsche Bank van Levensverz. (Rotterdam 1904)a.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Bank van Verz.a.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Bond van HorlogemakersReaal
Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij.a.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Handelsreizigers Ver.Reaal
Nederlandsche Leven, Zieken- en Begr.fondsa.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Levensverz. en Lijfrentebanka.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Lloyd Levensverz. Nationale Nederlanden
Nederlandsche Mij. van Leven en Lijfrente (Utrecht)Aegon
Nederlandsche Mij. van Verz.a.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Mij. van Verz. en Ziekenkasa.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Nationale Werklieden Ver. (Den Helder)De Goudse
Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) Kassen 1919 tot en met 1922 van de a.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Spaarkas (Utrecht)De Goudse
Nederlandsche Spaarkas, DeNationale Nederlanden
Nederlandsche Spaarverz. van Katholieken (Amsterdam)Reaal
Nederlandsche Spoorwegen (Amsterdam)a.s.r. verzekeringen
Nederlandsche van 1894, DeNationale Nederlanden
Nederlandsche Ver. van Artsen-AutomobilistenVVAA
Nederlandsche Verz. Bank, Dea.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Verz. Mij. (Utrecht 1868/1887)Generali
Nederlandsche Volksverz. Bank (Amsterdam 1908)Reaal
Nederlandsche Zieken- en Begr. Mij. ('s-Gravenhage)Aegon
Nederlandse Leeuw (Den Haag 1907)a.s.r. verzekeringen
Nederlands-Indische Levensverz.en Lijfrente-Mij.Aegon
Neerlandia, Levensverz. Mij.Generali
New York (Ned. Portefeuille)Generali
Nieuw Rotterdam Leven Reaal
Nieuw WelgelegenGenerali
Nieuwe Eerste Ned. Verz. BankAegon
Nieuwe Haagse Verz. Soc. (1901)Aegon
Nieuwe Hollandse LloydReaal
Nieuwe Sociëteit van Voorzorg (Leiden)Generali
Nillmij van 1859, Levensverz. MijAegon
NOG, Levensverz. Mij. Reaal
Noord Braband (Waalwijk)Nationaal Spaarfonds
Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892)Nationaal Spaarfonds
Noord- en Zuid-Hollandsch Begr.fonds (Amsterdam)Aegon
Noord- en Zuid-Nederl. Levensverz. Banka.s.r. verzekeringen
Noord Hollandsch Begr.fonds (Haarlem 1873)De Goudse
Noord Hollandsche Begr.fonds (Hilversum)Reaal
Noord Hollandsche Onderl. Mij van Levensverz. (1919)Nationale Nederlanden
Noord-Brabantsch WerkliedenfondsAegon
Noorden van 1936, Verz. Mij., HetAegon
Noorden, Levensverz. Mij., HetGenerali
Noorder Spaar- en Levensverz. Mij.De Goudse
Noord-Hollandsche Levensverz. Mij. 1891Reaal
Norwich Union Life Insurance Society (Ned.portefeuille)Nationale Nederlanden
NOVO-Leven, Onderl. Levensverz. Mij.Reaal
NRG London Levensherverz. Mij. Swiss Re 
Nuts Levensverz. van 1848 a.s.r. verzekeringen
NuvaYarden
NVG Levensverz. Mij.Aegon
NVSReaal
OBF, Onderl. Levensverz. Mij.Achmea 
Officiers Ver. tot onderlinge steun (Bandoeng)Aegon
O.H.V.M. (Amsterdam)Aegon
Oldambt, Volksverz. Banka.s.r. verzekeringen
OlmaVVAA
Olva, Levensverz. Mij.a.s.r. verzekeringen
Olveh van 1879, Onderl. Levensverz. Genootschap DeAegon
Onderling Begr.fonds U.A.Interpolis
Onderling Belang (Oude Tonge)Reaal
Onderling Belang voor Landsmeer, Den Ilp en PurmerendAegon
Onderling Boerenverz. fondsAchmea
Onderling Hulpbetoona.s.r. verzekeringen
Onderling Hulpbetoon (Batavia), OnderwijzersfondsAegon
Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang)Aegon
Onderling verzorgd, VennootschapNationale Nederlanden
Onderlinge Begrafenis Ver.Aegon
Onderlinge Broederschap van Ambt. tot hulp van Wed.('s-Hertogenbosch)Aegon
Onderlinge Hulp (Enschede)a.s.r. verzekeringen
Onderlinge Hulp (Minnertsga) Aegon
Onderlinge Hulp (Ursum)De Goudse
Onderlinge Hulp Antillen (Enschede)a.s.r. verzekeringen
Onderlinge Middenstands Levensverz. Mij. ('s-Gravenhage)Nationaal Spaarfonds
Onderlinge Spaarkas v/h Koninkrijk der Nederlandena.s.r. verzekeringen
Onderlinge Steun, Levensverz. Mij. v/h FondsAegon
Onderlinge Steun, Vereeniging voor personeel in OverheidsdienstNationale Nederlanden
Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle)Aegon
Onderlinge Uitkeeringskas (Loon op Zand)Nationaal Spaarfonds
Onderlinge Ver. tot geldelijke uitkeering bij overlijden (Rotterdam)Aegon
Onderlinge Verz. Mij. (Den Haag, 1836)De Goudse
Onderlinge Voorzorg is nuttig (Tzummarum)Aegon
Ondersteuningsfonds (Yerseke), HetNationale Nederlanden
Ons Aller Belang (Bandoeng)Avéro Achmea
Ons Belang, Brandwaarborg Mij.Avéro Achmea
Ons Belang, Levensverz.Avéro Achmea
Ooltgensplaat, Begr.fondsDe Goudse
OostenAegon
Oosterhouts Begr.fondsDe Goudse
Oost-Graftdijk, Begr.fondsAegon
Oostwoud, Onderl. Begr.fondsAegon
Oostzaan van 1887Aegon
Optas LevenAegon
Optas PensioenenAegon
Oranje-Nassau Levensverz. (Amsterdam 1895)Nationale Nederlanden
Organistenvereniging, Ned.De Goudse
Oude Haagsche van 1836, Levensverz. Mij.De Goudse
Oude Zwolsche van 1895, Verz. Mij. DeAegon
Oudkarspel, Begr.fondsAegon
OVAS (Overl.verz. Amsterdamse Slagers)Aegon
Overflakkee en Goedereedea.s.r. verzekeringen
Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle)a.s.r. verzekeringen
Patria Levensverz. Bank Generali
Patrimonium (Kampen), Onderl. Begr.fondsAegon
Patrimonium (Zwolle)a.s.r. verzekeringen
Patrimonium, Onderl. Begr.fondsNationale Nederlanden
P.C. 171, Levensverz. MijReaal
PCU (Eindhoven)Yarden
PensioenrisicoAchmea 
Petrus en Paulus (Soest), Het begr.fonds in de parochie van de H.H.a.s.r. verzekeringen
Petrus, Verz. Mij. St.a.s.r. verzekeringen
Pharus van 1919, Levensverz. Mij.a.s.r. verzekeringen
Phénix (Ned), Compagnie Française d'Ass. sur la Vie, LeAegon
Philantroop, Alg. Levensverz. Mij., DeNationale Nederlanden
Phoenix (Rotterdam), Levensverz. Mij.a.s.r. verzekeringen
Phoenix, Levensverz. Mij. (Ned. portefeuille)Generali
Piëtas, Levensverz. Mij.a.s.r. verzekeringen
Plattelands Begr.fonds (IJsselmonde)a.s.r. verzekeringen
Plicht tot Recht (PTT-personeel Doorn)De Goudse
Precautiaa.s.r. verzekeringen
Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (Amsterdam)Aegon
Probité Levensverz. Mij.Aegon
Protestantsche Belangena.s.r. verzekeringen
Providentiaa.s.r. verzekeringen
Providentia (Amsterdam), Handelsreizigersver.Nationale Nederlanden
Providentia (Eindhoven), Levensverz Mij.Reaal
Prudentia Levensverz. Gen.Aegon
Prudential LevenAchmea
P.T.T. Onderlinge, a.s.r. verzekeringen
Purmer, Begr.fondsAegon
RCLa.s.r. verzekeringen
Reaal OverlijdenszorgReaal
Reaal Pensioenverz. (Utrecht)Reaal
Red U zelven (Grootebroek)Generali
ReposaAegon
ResidentiaAegon
Römerfonds (Utrecht)Aegon
Rotterdam, Levensverz. BankGenerali
Rotterdamsche Assurantie Comp.Allianz
Rotterdamsche Coöperatieve Ver. voor levensverz.a.s.r. verzekeringen
Rotterdamsche Levensverz.- en Voorschotbank (1893)a.s.r. verzekeringen
Rotterdamsche Levensverz. Mij.a.s.r. verzekeringen
Rotterdamsche Onderl. Mij. van Levensverz.a.s.r. verzekeringen
Rotterdamsche Soc. (1844)Aegon
Rotterdamsche Verz. BankNationale Nederlanden
Rotterdamsche Verz. Bank (1898)a.s.r. verzekeringen
Rotterdamsche Verz. Bank (1902)Nationale Nederlanden
Rotterdamsche Verz. Sociëteit, Hulp in en na het levenNationale Nederlanden
Rotterdamsche Verz. Sociëteiten, Levensv. Mij.Nationale Nederlanden
Royal NederlandAllianz
RVS VerzekeringenNationale Nederlanden
Saaiwerkers of Vlaamsche Bus (Delft)a.s.r. verzekeringen
S.B.O., Ver. Steun bij overlijden aan Weduwen Ned. Spoorwegena.s.r. verzekeringen
SchildersbegrafenisfondsAegon
Schoenmakersbusa.s.r. verzekeringen
Securitas, Levensverz. Mij.Nationale Nederlanden
Seguridat Nationale Nederlanden
SFBCordares
SFS LevenCordares
Sommelsdijk, Begr.fonds (1839)De Goudse
Sommelsdijksche Levensverz. Mij.De Goudse
Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke LeningenAegon
Spaarkasbedrijf der Onderlinge Voorzorg (Amersfoort), HetAvéro Achmea
Spierdijk, Het Onderl. Begr.fondsReaal
Stad Rotterdama.s.r. verzekeringen
Standaard (1906)De Goudse
Sterfbos' (Uitgeest), Begrafenissociëteit',DeAegon
Steun ElkaarMonuta
Sticht, Verz. Bank, Het (1898)Generali
SWS Maatschappij voor Verzekerd SparenDe Goudse
Temperament der Humaniteit (Den Haag 1914)a.s.r. verzekeringen
Terminus (Amsterdam)Nationale Nederlanden
Tiel UtrechtDe Goudse
Tilburgsch Begr.fondsGenerali
Tilburgsche Verz. Bank en Voorzorga.s.r. verzekeringen
Tilburgsche Verz. Mij.a.s.r. verzekeringen
Timmermansbegrafenisfonds ( Hoorn)Aegon
Toekomst (Antwerpen), Levensverz. Mij., DeReaal
Toevlucht in den Nood (Leiden)Aegon
Tot aller welzijn (Delft)Aegon
Tot hulp der mensheid (Leiden 1846)Nationale Nederlanden
Tot Nut der Maatshappij (Den Haag)a.s.r. verzekeringen
Tot Nut en Voordeel (Delft)Aegon
Tot Nut en Voordeel (Rotterdam)Nationale Nederlanden
Tot Nut en Voorzorg (Rotterdam 1856)Nationale Nederlanden
Tot Nut van 't Algemeen (Den Haag, 1833)a.s.r. verzekeringen
Tot Nut van 't Algemeen (Kampen)Nationale Nederlanden
Tot Nut van 't Algemeen (Leerdam)Aegon
Tot Nut van 't Algemeen (Rotterdam 1846)Aegon
Tot Nut van 't Algemeen (Zierikzee)Aegon
Tot Nut van 't Algemeen (Zutphen)Nationale Nederlanden
Tot Nut van 't Algemeen (Zwolle)Aegon
Tot Voorzorga.s.r. verzekeringen
Tot voorzorg van 't Algemeen (Zwolle)De Goudse
Tot Voorzorg, Alg. Burger Sociëteit (België)a.s.r. verzekeringen
Tot Voorzorg, Alg. Burger sociëteit (Rotterdam)Nationale Nederlanden
Twee verenigde verz. mijen (Amsterdam 1902)Aegon
Tweede Hollandsche Mij. van Levensverz. (Haarlem)Aegon
Twenteleven, Levensverz. Mij.Avéro Achmea
Twentsch Geldersche Verz. Bank (Arnhem)Nationale Nederlanden
UAPReaal
UBO (Utrecht)a.s.r. verzekeringen
UBO (Wemeldingen)De Goudse
UBO Scholen Bisdom Haarlem (Heemstede)Reaal
UBO, Levensverz. Mij.Aegon
Uit Voorzorga.s.r. verzekeringen
Uit Voorzorg (Middelburg)a.s.r. verzekeringen
Uit Voorzorg (Rotterdam 1844)a.s.r. verzekeringen
Uitkeeringskas Vereeniging van Gerechtsdeurwaarders (Amsterdam)Aegon
UKV, Uitvaartkostenverz.a.s.r. verzekeringen
Union Leven (Onderdeel van Commercial Union)Nationale Nederlanden
Union, l'Reaal
Unitas (Den Hoorn)Aegon
Univé LevenReaal
Universele, DeMonuta
Ursem, Begr.fondsDe Goudse
Utrecht, Levensverz. Mij.a.s.r. verzekeringen
Utrechtsch Begr.fondsNationale Nederlanden
Utrechtsche Assurantiemij.a.s.r. verzekeringen
Utrechtsche Levensverz. Mij.a.s.r. verzekeringen
Utrechtsche Levensverz. Mij. (Indische portefeuille)Nationale Nederlanden
Utrechtsche Sociëteit voor Levensverz.a.s.r. verzekeringen
Utrechtsche Verz. Bank Reaal
Veenkoloniale Levensverz. Mij. Nationale Nederlanden
Vemaco (Verz. mij. der verbruikerscoöperatie)Reaal
Vereeniging van Kantoorbedienden (Rotterdam)Nationale Nederlanden
Vereeniging van Kantoorbedienden, Onderl. Mij.Aegon
Verenigde Verz. Sociëteiten UnilifeLegal & General
Vero, Pensioenverz. Mij.Ohra
Verzekerings Uniea.s.r. verzekeringen
VSB Levena.s.r. verzekeringen
Vesta, Mij. van Levensverz. Nationale Nederlanden
Victoria zu Berlin (Ned. portefeuille)Nationale Nederlanden
Victoria, Verz. BankNationale Nederlanden
Victoria-Vesta, Levensverz. Mij.Nationale Nederlanden
Vie d' OrAvéro Achmea
V.I.O.S., Werklieden Ver.a.s.r. verzekeringen
VITA Levensverz.Reaal
Vitalis, Levensverz. Mij.a.s.r. verzekeringen
Vlissingsch Onderl. Begr.fondsDe Goudse
Vlissingsche Begr.fondsa.s.r. verzekeringen
Volharding (Rotterdam 1892), DeNationale Nederlanden
Voor en Door het VolkAegon
Voordeel (Haren)Aegon
VooruitReaal
Vooruitgang (Amsterdam)a.s.r. verzekeringen
VoorzorgNationale Nederlanden
‘Voorzorg van 1838’a.s.r. verzekeringen
Voorzorg (1888), Noord Brabantsch Meiereisch Begr.fondsa.s.r. verzekeringen
Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen)Aegon
Voorzorg is plicht (Lekkum)Aegon
Voorzorg, Verz. bij overlijden (1895)a.s.r. verzekeringen
Vrijwillige Bijeenkomst (Haarlem), De BegrafenisbusDe Goudse
Vrijwillige Liefde Compagnie (Haarlem)De Goudse
Vrijwillige Liefdebeurs (Haarlem)Onderlinge van 1719
V.V.M., Ver. Verz. Mijena.s.r. verzekeringen
Waarborg (Rotterdam 1913)Conservatrix
Waarborg (Utrecht 1868)Generali
Waarborg, Levensverz. Mij. Dea.s.r. verzekeringen
Waerdye, Dea.s.r. verzekeringen
Warder, Begr.fondsAegon
Warmoeziers en Alg. Begr. Bos (Haarlem)De Goudse
Weduwen- en Weezen der Onderwijzers in de Provincie DrentheReaal
Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in FrieslandAegon
Weduwenbeurs (Bolsward)Aegon
Weduwenfonds en Suppletiekas van den Chr. WerkmansbondAegon
Welzijn voor Allen (Amsterdam 1885)a.s.r. verzekeringen
Wereld (Dordrecht)a.s.r. verzekeringen
Werklieden Ver. O.B. (Leiden)Nationaal Spaarfonds
Werkmansbond (Bloemendaal 1904)Aegon
Werkmansbond (Haarlem)Aegon
Werkmansbond (Rotterdam)Aegon
Werkmansbond (Utrecht)Aegon
Werkmansbond, weduwenfonds (Utrecht)Nationale Nederlanden
West-Friesch Begr.fondsReaal
Westzaan Begr.fondsAegon
Wij leven om te zorgen (Rotterdam)Aegon
Wijdenes en Oosterleek, Ver. tot uitkeering bij overlijdenNationale Nederlanden
Willibrordus, Ned. Verz. Mij. St.a.s.r. verzekeringen
Winterthur Levensverzekering Mij.Reaal
Woerdense Levensverz (1965)Nationale Nederlanden
Woudsenda.s.r. verzekeringen
WUHNationale Nederlanden
Zaanlandsche Begr.fonds, HetAegon
Zeemans Voorzorg (Harlingen), Het CollegeAegon
Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam 1892)Aegon
Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam), Levensverz. Mij.a.s.r. verzekeringen
Zekerheid geeft rust (Tilburg, 1876)a.s.r. verzekeringen
Zelandia (België)a.s.r. verzekeringen
Zelandia (Middelburg)a.s.r. verzekeringen
Zieken- en Begrafenis Mij. (Hoorn 1845)Nationale Nederlanden
Zierikzee, Begr.fondsa.s.r. verzekeringen
Zijper Begr.fonds (1860)Generali
Zilveren Kruis LevenAchmea
Zonder Baatzuchta.s.r. verzekeringen
Zoom (Bergen op Zoom 1881)a.s.r. verzekeringen
Zorg en Hulp (Rotterdam)Nationaal Spaarfonds
Zorg voor de Toekomst (Rotterdam)Aegon
Zorgt in den tijd (Leiden)Aegon
Zuid Holland, Verz. Mij. (Den Haag)Aegon
Zuid Hollandsch Zieken- en Begr.fonds (Den Haag 1892)a.s.r. verzekeringen
Zuid Hollandse Uitkerings Soc. (Rotterdam 1900)Nationale Nederlanden
Zuid Wester Verz. Bank a.s.r. verzekeringen
Zuid-Hollandsche Lev. Mij. (Rotterdam)Aegon
Zuid-Hollandsche Lev. Mij. (Vianen)Generali
Zuid-Hollandsche Mij. van Verz. ('s-Gravenhage)a.s.r. verzekeringen
Zurich LevenReaal
Zutphen, Begr.fondsNationale Nederlanden
Zwolsche AlgemeeneAllianz
Z.Z., Levensverz. Mij.Nationale Nederlanden