Branche specifieke oplossingen

Wij zijn specialist op het gebied van meerdere brancheverzekeringen. Wij bundelen onze kennis van verzekeringen met de specifieke ervaringen vanuit de branche. Hierdoor kunnen we nog beter inspelen op complexe, branchekenmerkende vraagstukken. Wij helpen u met het maken van de juiste keuzes en het in kaart brengen van de risico's. Dit doen wij door het maken van een risicomanagementscan.

Vervolgens volgen wij onderstaande procedure om te komen tot het uiteindelijke advies.  
1. Inventariseren
2. Analyseren
3. Adviseren
4. Bemiddeling en Actief Beheer

Indien u eenmaal inzicht heeft in de werkelijke risico's en de oplossingen die voorhanden zijn, kunt u de risico's:

  • Beperken, middels preventieve maatregelen;
  • Afwentelen op derden, mits het verzekerbare risico's zijn;
  • Bewust nemen, als de kosten van beperken of afwentelen niet opwegen tegen de baten.
Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.